Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Tổng quan

Tổng quan

The IU is one of Germany's leading private universities of Applied Sciences. With the IU distance learning program, the institution offers students the opportunity to prepare flexibly and practically for their career start. It pays particular attention to working people and people who are otherwise involved in terms of time and who want to further develop their professional and personal skills in addition to their core tasks. In order to offer this to as large a circle as possible, the IU’s goal is to make its programs and offers as flexible and innovative as possible, with high quality education.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại IU International University of Applied Sciences - Online and Campus Studies

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€3,900

BẬC CAO HỌC

€8,230

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học