Humboldt University of Berlin

Đức Đức

846 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 74

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Humboldt University of Berlin

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

74

TỔNG ĐIỂM

65%

GIẢNG DẠY

61.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

67.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

40.2%

NGHIÊN CỨU

66.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

67.9%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

120

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Germany

€9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!