Friedrich Alexander Universitat Erlangen Nurnberg (FAU)

Đức Đức

352 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 197

Tổng quan

Tổng quan

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) được thành lập năm 1743 là một trong những trường nghiên cứu lớn nhất của Đức. Trường có khoảng 40.000 sinh viên theo học và đứng thứ 12 trong số 31 trường tốt nhất của "U-Multirank". Một số chương trình đại học và sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm Hóa học, Quyền Con người, Khoa học Phân tử và Kinh tế. Các dịch vụ có sẵn cho sinh viên quốc tế tại FAU bao gồm học bổng và hướng dẫn học tập, làm việc.

Các ngành học tại Friedrich Alexander Universitat Erlangen Nurnberg (FAU)

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Friedrich Alexander Universitat Erlangen Nurnberg (FAU)

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

197

TỔNG ĐIỂM

54%

GIẢNG DẠY

42.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

52.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

88.7%

NGHIÊN CỨU

45.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

71.5%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

322

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€7,332

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,576

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!