Free University of Berlin

Đức Đức

738 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 117

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Tự do Berlin (The Free University of Berlin) được thành lập năm 1968, nằm tại Berlin, Đức. Trường có khoảng 28.000 sinh viên theo học ở cả đại học và sau đại học. Chương trình Đại học Nghiên cứu Bắc Mỹ được giảng dạy bằng tiếng Anh và một số chương trình sau Đại học bao gồm Sinh Hóa, Khoa học Môi trường Trái Đất và Lịch sử Toàn cầu được dạy bằng tiếng Anh. Trường miễn học phí cho phần lớn các chương trình sau địa học. Các dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế bao gồm các công việc trợ lý, tư vấn và hỗ trợ sinh viên.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Free University of Berlin

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

117

TỔNG ĐIỂM

60.1%

GIẢNG DẠY

57.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

71.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

42.4%

NGHIÊN CỨU

63.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

58.4%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

130

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Germany

€9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!