ESCP Europe

Đức Đức

42 LƯỢT XEM

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại ESCP Europe

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€8,520

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€13,330

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!