Bielefeld University

Đức Đức

56 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Bielefeld là trường Đại học nghiên cứu ở Bielefeld, Đức. Được thành lập từ 1969, bao gồm 13 khoa thuộc các lĩnh vực Khoa học Xã hội, Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, và Khoa học Nhân văn. Trường có khoảng 22000 sinh viên theo học tại 113 chương trình học cấp bằng. Một số chương trình Đại học được dạy bằng tiếng Anh. Một số chương trình Thạc sỹ bao gồm Kinh tế lượng, Nghiên cứu Hoa Kỳ và Hệ thống Thông minh được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường có chỗ ở với chi phí phải chăng, địa điểm an toàn, các nghiên cứu được xếp hạng cao và nhiều giải thưởng trong công tác giảng dạy, các dịch vụ hỗ trợ, hướng nghiệp cho các sinh viên quốc tế.

Các ngành học tại Bielefeld University

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bielefeld University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

166

TỔNG ĐIỂM

56.5%

GIẢNG DẠY

36.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

48.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

42.4%

NGHIÊN CỨU

41.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

94.4%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

801

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€6,120

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,360

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€25,600

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!