University of Bordeaux

Pháp Pháp

1658 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Bordeaux

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

38.8%

GIẢNG DẠY

30%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

58.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

36.4%

NGHIÊN CỨU

22.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

66.8%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

458

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€5,330

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!