University of Bordeaux

Pháp Pháp

455 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Bordeaux

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

39.8%

GIẢNG DẠY

31.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

59.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37%

NGHIÊN CỨU

22.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

68.6%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

425

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€6,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!