Universite de Lorraine

Pháp Pháp

66 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1572, Trường Đại học Lorraine là một trường nghiên cứu chuyên sâu nằm tại vùng Lorraine của Pháp. Trường có 8 trường thành viên với tổng cộng 55.000 sinh viên, trong đó có 7.000 sinh viên quốc tế. Các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường thuộc các lĩnh vưc Rừng và Môi trường, Thạc sĩ châu Ân về Ngữ học, và Khoa hoc Sinh học và Kỹ thuật Y tế. Trường có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu toàn cầu. Đại học Lorraine có một số học bổng và hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên quốc tế.

Các ngành học tại Universite de Lorraine

  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Universite de Lorraine

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

601

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

721

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€6,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học