Toulouse Business School

Pháp Pháp

1261 LƯỢT XEM

Khóa học Vận tải và Hậu cần được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Toulouse Business School (TBS) is an educational provider based out of 5 campuses located in the heart of dynamic cities-Toulouse, Barcelona, Casablanca, Paris and London. TBS is a member of the French Conference des Grandes Ecoles, and amongst the prestigious 1% of business schools worldwide with the “triple crown” of international accreditations: AACSB, AMBA and EQUIS. Offering cutting-edge business education to over 5,000 students, TBS is dedicated to equipping them with the analytical skills, professional network and agility needed to adapt, innovate, and anticipate change in their future working environments. TBS has an active global community of 30,000 alumni and has partnerships with over 180 partner universities across 52 countries worldwide.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Toulouse Business School

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€8,570

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!