Sciences Po Paris

Pháp Pháp

162 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sciences Po Paris

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

36.4%

GIẢNG DẠY

29.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

78.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37%

NGHIÊN CỨU

24.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

46%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

242

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€10,370

BẬC CAO HỌC

€14,270

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!