PSL Universite Paris

Pháp Pháp

1090 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 45

Khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại PSL Universite Paris

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

45

TỔNG ĐIỂM

73.2%

GIẢNG DẠY

71.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

78.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

52.2%

NGHIÊN CỨU

71.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

77%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

53

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!