PSL Universite Paris

Pháp Pháp

603 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 46

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại PSL Universite Paris

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

46

TỔNG ĐIỂM

73.6%

GIẢNG DẠY

71.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

80.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

61.7%

NGHIÊN CỨU

73%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

75.9%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

52

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

36

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!