PSL Universite Paris

Pháp Pháp

1014 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 45

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại PSL Universite Paris

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

45

TỔNG ĐIỂM

73.2%

GIẢNG DẠY

71.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

78.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

52.2%

NGHIÊN CỨU

71.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

77%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

53

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!