Paris-Sud University

Pháp Pháp

651 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Paris-Sud University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

201

TỔNG ĐIỂM

50.1%

GIẢNG DẠY

33.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

65.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35.1%

NGHIÊN CỨU

32.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

85.9%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

262

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

37

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!