Paris-Sud University

Pháp Pháp

611 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Paris-Sud University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

201

TỔNG ĐIỂM

50.1%

GIẢNG DẠY

33.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

65.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35.1%

NGHIÊN CỨU

32.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

85.9%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

262

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

37

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!