Sorbonne University

Pháp Pháp

229 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 87

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sorbonne University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

87

TỔNG ĐIỂM

63.4%

GIẢNG DẠY

63.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

68.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

36.9%

NGHIÊN CỨU

54.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

73.5%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

83

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

39

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!