Sorbonne University

Pháp Pháp

776 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 80

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sorbonne University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

80

TỔNG ĐIỂM

64%

GIẢNG DẠY

62.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

69.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38.4%

NGHIÊN CỨU

50.6%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

79.9%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

77

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

44

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!