Pantheon-Sorbonne University

Pháp Pháp

571 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Pantheon-Sorbonne University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

33.5%

GIẢNG DẠY

48.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

54%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

34.4%

NGHIÊN CỨU

38%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

9.6%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

299

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€6,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!