Pantheon-Sorbonne University

Pháp Pháp

186 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Pantheon-Sorbonne University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

30.2%

GIẢNG DẠY

43.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

60.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

33.8%

NGHIÊN CỨU

34.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

10.3%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

287

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€6,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!