National Institute of Applied Sciences in Lyon

Pháp Pháp

21 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tổng quan

Tổng quan

Học viện Quốc gia về Khoa học Ứng dụng tại Lyon (INSA Lyon) là trường Kỹ sư hàng đầu tại Pháp được thành lập năm 1957. Trường có 22.000 sinh viên theo học, với 33% là sinh viên quốc tế với 100 quốc tịch khác nhau. Ở bậc Đại học, trường có nhiều chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học. Chương trình Công nghệ Nano bậc sau đại học của INSA Lyon được giảng dạy bằng tiếng Anh. INSA Lyon là đối tác của 200 trường đại học và 5 viện nghiên cứu quốc tế.

Các ngành học tại National Institute of Applied Sciences in Lyon

  • Kỹ thuật Kỹ thuật
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại National Institute of Applied Sciences in Lyon

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

30.2%

GIẢNG DẠY

28.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

71.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

88.6%

NGHIÊN CỨU

22.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

31.8%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

541

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€250

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!