Ecole Polytechnique

Pháp Pháp

189 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 87

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Ecole Polytechnique

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

87

TỔNG ĐIỂM

63.4%

GIẢNG DẠY

60.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

96.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

72.1%

NGHIÊN CỨU

52.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

68.2%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€15,000

BẬC CAO HỌC

€13,730

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!