Ecole Normale Superieure de Lyon

Pháp Pháp

64 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1880, Trường Sư phạm Lyon (Ecole Normale Superieure de Lyon-ENS de Lyon) là một trong những trường nghiên cứu được xếp hạng cao nhất và chuyên sâu nhất tại Pháp. Các khóa học giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường bao gồm Thạc sĩ Khoa học Máy tính, Lý-Hóa, Khoa học Trái đất và Khoa học Sinh học. Trường ENS de Lyon là một thành viên của Đại học Lyon, một hệ thống bao gồm 11 trường và viện nghiên cứu. Trường đặt quan hệ đối tác với nhiều trường đại học uy tín, đẳng cấp hàng đầu thế giới. ENS de Lyon cũng có rất nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Các ngành học tại Ecole Normale Superieure de Lyon

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Ecole Normale Superieure de Lyon

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

251

TỔNG ĐIỂM

48.0%

GIẢNG DẠY

44.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

67%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

50.5%

NGHIÊN CỨU

45.6%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

53.5%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

161

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€7,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€3,996

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€180

BẬC CAO HỌC

€260

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!