Claude Bernard University Lyon 1

Pháp Pháp

74 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Claude Bernard University Lyon 1

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

36.4%

GIẢNG DẠY

25.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

57.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38.4%

NGHIÊN CỨU

24.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

55.8%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

701

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€12,660

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,981

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!