CentraleSupélec

Pháp Pháp

40 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại CentraleSupélec

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

36.4%

GIẢNG DẠY

31.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

80.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

62.2%

NGHIÊN CỨU

20.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

45.8%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

138

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€6,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€5,260

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!