CentraleSupélec

Pháp Pháp

43 LƯỢT XEM

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại CentraleSupélec

Xếp hạng

Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

139

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€6,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€5,260

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!