University of Oulu

Phần Lan Phần Lan

737 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học Kinh doanh Quản lý được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Oulu là cơ sở giáo dục nằm tại Phần Lan. Trường cung cấp các khóa học thạc sĩ quốc tế bằng tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực: Thiết kế Kiến trúc, Kỹ thuật Y sinh, Kinh tế, Kỹ sư môi trường, Quản lý Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Quản trị sản xuất và Sinh thái học.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Oulu

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

251

TỔNG ĐIỂM

46.4%

GIẢNG DẠY

32.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

53.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

42%

NGHIÊN CỨU

31.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

75.1%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

376

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!