University of Oulu

Phần Lan Phần Lan

311 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Oulu là cơ sở giáo dục nằm tại Phần Lan. Trường cung cấp các khóa học thạc sĩ quốc tế bằng tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực: Thiết kế Kiến trúc, Kỹ thuật Y sinh, Kinh tế, Kỹ sư môi trường, Quản lý Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Quản trị sản xuất và Sinh thái học.

Các ngành học tại University of Oulu

  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Oulu

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

45.6%

GIẢNG DẠY

31.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

55.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

51%

NGHIÊN CỨU

32.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

74.6%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

408

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

501

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€4,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!