Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

39 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Washington State University

usa

1550

35

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

B.A. in Anthropology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Criminal Justice and Criminology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in English

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Journalism and Media Production, Broadcast News

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Journalism and Media Production, Broadcast Production

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Journalism and Media Production, Media and Technology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Journalism and Media Production, Multimedia Journalism

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Speech and Hearing Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023

US$26,974.00 (674,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Strategic Communication, Advertising

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Strategic Communication, Public Relations

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Strategic Communication, Risk and Crisis Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$26,950.00 (673,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Washington State University

Kể từ năm 1890, WSU đã truyền cảm hứng cho những nhà cải cách và khuyến khích người học tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên 15:1
  • Hơn 200 chuyên ngành được giảng dạy tại 11 trường cao đẳng
  • Trao hơn 400 triệu USD tiền học bổng và trợ cấp tài chính
  • Top 100 trường công lập (US News & World Report 2021)

Tư vấn du học