Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

19 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Troy University

usa

842

28

B.S. in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.S./B.A. in Communication Arts - Theatre

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Broadcast Journalism

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Communication Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Human Services

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Multimedia Journalism

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor's Degree in Political Science - American Politics and Public Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's Degree in Political Science - International Politics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's Degree in Social Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor's Degree in Sociology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor’s Degree in Criminal Justice

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor’s Degree in Economics - Financial Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Một 2024

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Troy University

Một cộng đồng toàn cầu cung cấp nhiều chương trình đào tạo cấp với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm.

  • Trên 1.000 sinh viên từ hơn 70 quốc gia đang theo học
  • Cơ sở đào tạo khóa học hè ESL được công nhận
  • Học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
  • Cuộc sống sinh viên sôi động với nhiều sự kiện và hoạt động

Tư vấn du học