Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

16 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Northwest Missouri State University

usa

502

14

B.A. in Media Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A., B.S in Political Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A., B.S. in Communication

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A., B.S. in Writing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A.S. in Child and Family Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. Agricultural Media

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. Applied Health Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Business Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Criminology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.S. in Digital Media

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Emergency and Disaster Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 June 2023, 1 November 2023

US$14,095.48 (352,387,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Northwest Missouri State University

Các chương trình chú trọng sự nghiệp sẽ giúp bạn sở hữu các kỹ năng cần thiết để có lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm khắc nghiệt.

  • Trường có cơ sở chính đặt tại Maryville, Missouri
  • Tỷ lệ sinh viên trên giáo viên là 20:1
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm là 96%
  • Tập trung vào việc học tập dựa trên nghề nghiệp

Tư vấn du học