Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

61 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Arizona State University (Kaplan International)

usa

1903

38

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Applied Science (Early Childhood Studies), BAS

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

28 June 2023, 20 November 2023

US$14,822.00 (370,550,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Art (Art Education), BFA

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

28 June 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art Education, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

9 June 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

ASU Prep Digital Online

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$9,000.00 (225,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Classical Liberal Education and Leadership, MA

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

9 June 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Curriculum and Instruction (Early Childhood Education), MEd

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$11,686.00 (292,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Curriculum and Instruction (Gifted Education), MEd

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$11,686.00 (292,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Early Childhood Education, BAE

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

28 June 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Education (Educating Multilingual Learners), MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$11,686.00 (292,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Education (Literacy Education), MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$11,686.00 (292,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Education Sciences, MS

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Education, MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$11,686.00 (292,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học