Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

22 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại George Washington University

usa

1578

37

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

B.A. in Art History

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 October 2022

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Dance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 October 2022

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Music

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 October 2022

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Theatre

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 October 2022

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA with a Dual Major in Art History and Fine Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Middle East Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 October 2022

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 October 2022

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BFA in Graphic Design

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 October 2022

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BFA in Interaction Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 October 2022

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Combined Bachelor of Arts in Human Services and Social Justice/Master of Public Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - THE BA/MPA PROGRAM ALLOWS STUDENTS TO COMPLETE 12 CREDITS AS PART OF THE UNDERGRADUATE PROGRAM, THEREBY COMPLETING THE MASTER’S DEGREE WITHIN FIVE AND A HALF YEARS.

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

US$62,110.00 (1,552,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Certificate in Jewish Cultural Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Certificate in Museum Collections Management and Care

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường George Washington University

Với lịch sử lâu đời từ những năm 1821, trường được quốc tế công nhận và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

  • Giảng dạy hơn 27.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia
  • Chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp ấn tượng
  • 12.000 cơ hội thực tập cho sinh viên
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu lớn với 290.000 thành viên

Tư vấn du học