Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

12 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Hartford

usa

384

5

BA in Multimedia Web Design and Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration in Business Analytics and Managerial Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Computer and Electronic Engineering Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Computer Science and Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Robotics Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$49,237.00 (1,230,925,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Dual MBA/MSBA: Master of Business Administration and Master of Science in Business Analytics

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Master of Science in Business Analytics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$19,061.00 (476,525,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

MEng in Electrical and Computer Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$20,735.00 (518,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MS in Electrical and Computer Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2023

US$20,735.00 (518,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Hartford

University of Hartford là một trường cấp tiến và cởi mở, giúp sinh viên ra trường tự tin theo đuổi những công việc có ý nghĩa và tác động tích cực.

  • Quy mô lớp học nhỏ - tỷ lệ sinh viên-giảng viên 8:1.
  • 7 khoa đào tạo hơn 160 chương trình cấp bằng
  • Top 5% trường kinh doanh đạt chứng nhận AACSB trên thế giới
  • Khu học xá xinh đẹp rộng hơn 350 mẫu Anh

Tư vấn du học