Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

44 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Cincinnati

usa

1843

24

Khóa học tiếng Anh

AAB in Information Technology

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$15,938.00 (398,450,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AAS in Health Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Sáu 2023, 21 Tháng Tám 2023, 10 Tháng Mười 2023, 8 Tháng Một 2024, 26 Tháng Hai 2024

Hạn nộp đơn

3 July 2023, 7 August 2023, 14 November 2023, 14 December 2023

US$7,238.00 (180,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AAS in Health Information Systems: Cancer Registry Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$14,026.00 (350,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

ATS in Information Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$14,026.00 (350,650,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$30,010.00 (750,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$30,010.00 (750,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BBA in Information Systems

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$30,010.00 (750,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BIS in Interdisciplinary: Interdisciplinary Nursing Preparation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$30,010.00 (750,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BIS in Interdisciplinary: Law and Society

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$30,010.00 (750,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BIS in Interdisciplinary: Social Justice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$30,010.00 (750,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Business Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$30,010.00 (750,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Cybersecurity

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$30,010.00 (750,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Cincinnati

Đại học Cincinnati là nơi khai sinh của chương trình kết hợp (co-op) và dẫn đầu thế giới về việc ứng dụng học tập trong hơn 200 năm qua.

  • #1 đại học công lập về chương trình co-op và thực tập ở Hoa Kỳ
  • Có sự hỗ trợ tuyệt vời cho sinh viên quốc tế
  • Hơn 400 chương trình cấp bằng, gồm cả Chương trình chuyển tiếp
  • Nơi có độ an toàn tuyệt vời và cuộc sống đô thị sôi động

Tư vấn du học