Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

25 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Nevada, Las Vegas

usa

1264

15

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Bachelor of Arts in Communication Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration, Accounting

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration, Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration, Entrepreneurship

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration, Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration, Information Systems

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration, International Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration, Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration, Marketing

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration, Real Estate

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Hospitality Management

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2023, 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 June 2023

US$26,255.00 (656,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Nevada

UNLV cung cấp chất lượng giảng dạy xuất sắc và phương pháp hiện đại đa dạng, nhờ đó sinh viên của trường luôn dẫn đầu trong lĩnh vực mà họ đã chọn.

  • Nhiều chương trình học đa dạng, có cả các khóa học độc đáo
  • Trường đa dạng nhất Hoa Kỳ (U.S. News & World Report 2022)
  • Đời sống sinh viên hòa cùng bầu không khí sôi động ở Las Vegas
  • Nhận giải R1 từ Carnegie cho hoạt động học tập nghiên cứu

Tư vấn du học