Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

35 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Robert Morris University

usa

255

4

Actuarial Science B.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration B.S. (Accounting)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration B.S. (Finance)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration B.S. (Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration B.S. (Marketing & Management)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$24,300.00 (607,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration B.S. (Marketing)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Communication B.A. (Advertising)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Communication B.A. (Corporate Communication)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Communication B.A. (Public Relations)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Dual M.B.A./M.S. in HR Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 51 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Financial Planning B.S.B.A.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Certificate in Enterprise Systems

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Robert Morris University

Là sự kết hợp của trường đại học nghiên cứu lớn và trường cao đẳng nhỏ, sinh viên quốc tế RMU có thể chọn khóa học trên lớp hoặc hoàn toàn trực tuyến.

  • Một trong những trường cao đẳng hàng đầu của Pittsburgh
  • #48 trường cao đẳng có giá trị cao tại Mỹ
  • #8 về khóa học Thạc sĩ An ninh mạng, theo Fortune Education
  • Tổ chức hơn 30 chương trình hoàn toàn trực tuyến

Tư vấn du học