Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

31 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Purdue University Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business

usa

58

BA in Communications / Master of Science in Human Resource Management (MSHRM)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Business Analytics and Information Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in General Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Human Resource Development / Master of Science in Human Resource Management (MSHRM)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Integrated Business and Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Marketing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Psychology / Master of Science in Human Resource Management (MSHRM)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Supply Chain and Operations Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BS in Supply Chain, Information and Analytics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$32,540.00 (813,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Finance

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Tám 2023, 8 Tháng Một 2024

US$42,484.00 (1,062,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Purdue University Mitchell E. Daniels

Trường Quản lý Krannert Đại học Purdue mang lại khả năng thăng tiến và động lực phát triển cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu tham vọng.

  • Trường kinh doanh xuất sắc tại trường đại học STEM toàn cầu
  • Tỷ lệ thành công của sinh viên cử nhân là 99% sau 6 tháng
  • Các khóa thạc sĩ STEM được cấp giấy phép lao động của Hoa Kỳ
  • Các khóa cử nhân, thạc sĩ, MBA và tiến sĩ kinh doanh riêng có

Tư vấn du học