Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

113 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Arizona State University (Kaplan International)

usa

1748

35

Accountancy and Data Analytics, MACC

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accountancy, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 May 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accountancy, PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 84 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 May 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science, MS

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

3 January 2023, 1 July 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Nursing Practice (Innovation Leadership), DNP

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 84 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2022

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Leadership and Management, MALM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

US$35,280.00 (882,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Quantitative Science, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 May 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Science (Emergency Management), BAS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 May 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Science (Operations Management), BAS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 May 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Science (Project Management), BAS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

1 May 2023

US$32,760.00 (819,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

ASU-USA Pathways

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023, 17 Tháng Tám 2023

US$37,666.00 (941,650,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Arizona State University (Kaplan International)

Kaplan giúp sinh viên quốc tế trúng tuyển tại ASU, một trong những trường đại học Hoa Kỳ được nhiều sinh viên nước ngoài lựa chọn nhất.

  • Hạng 1 tại Hoa Kỳ về thành tựu đổi mới
  • Trụ sở tại Phoenix, thành phố lớn thứ năm ở Hoa Kỳ
  • Hơn 350 chương trình cử nhân và gần 200 chương trình thạc sĩ
  • Học bổng đa dạng dựa trên thành tích

Tư vấn du học