3 khóa học Phù Đạo tại School of Business London

uk

8

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

CMI Level 7 Award in Leadership Coaching and Mentoring

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023, Tháng Mười 2023, Tháng Mười Một 2023, Tháng Mười Hai 2023

£282.93 (8,442,298 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

CMI Level 7 Certificate in Leadership Coaching and Mentoring

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023, Tháng Mười 2023, Tháng Mười Một 2023, Tháng Mười Hai 2023

£449.13 (13,401,511 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

CMI Level 7 Diploma in Leadership Coaching and Mentoring

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023, Tháng Mười 2023, Tháng Mười Một 2023, Tháng Mười Hai 2023

£902.13 (26,918,498 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học