Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

56 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại London Metropolitan University

uk

1023

19

Khóa học tiếng Anh

Art and Design (including foundation year) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

£14,500.00 (362,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Design for Cultural Commons - PG Cert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Design for Cultural Commons - PG Dip

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion (including foundation year) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

£14,500.00 (362,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion (Top-up) BA

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£17,500.00 (437,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£17,500.00 (437,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Marketing and Business Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

£13,200.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Marketing and Journalism (including foundation year) BA (Hons)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

£13,200.00 (330,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Marketing and Journalism BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Marketing and Management - MA

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Textiles (including foundation year) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

£14,500.00 (362,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Textiles BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Hai 2023

£17,110.00 (427,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường London Metropolitan University

Tọa lạc tại một trong những thành phố đa dạng nhất thế giới, trường đã giúp sinh viên trở thành các lãnh đạo, luật sư, nhà đổi mới và nhà tiên phong.

  • Đặt tương lai của sinh viên làm trọng tâm trong mọi hoạt động
  • Cho phép truy cập các công cụ và phương tiện đẳng cấp thế giới
  • Đảm bảo sinh viên được giảng dạy bởi chuyên gia trong ngành
  • Được theo học bởi sinh viên đại diện cho 142 quốc gia.

Tư vấn du học