2 khóa học Phần Mềm Tình Báo Kinh Doanh (Sử Dụng) tại Robert Gordon University

uk

147

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Information Technology with Business Intelligence PGCert/PGDip/MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

£17,710.00 (528,445,559 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc/PgD/PgCert Information Technology with Business Intelligence (January Start)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2024

£17,710.00 (528,445,559 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học