Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

100 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Auckland

newzealand

8424

80

XẾP HẠNG THE TIMES 137

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Bachelor of Arts (Honours) in Anthropology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Development Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Linguistics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Media and Communication

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Media, Film and Television

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Politics and International Relations

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Screen Production

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Sociology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$42,321.50 (705,358,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Academic English Studies and Linguistics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 17 Tháng Bảy 2023

NZ$37,226.00 (620,433,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 17 Tháng Bảy 2023

NZ$37,226.00 (620,433,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Auckland

University of Auckland là trường đại học hàng đầu, quy mô lớn nhất New Zealand với chất lượng giảng dạy nổi tiếng toàn cầu.

  • Đứng thứ 85 thế giới (BXH Đại học Thế giới QS 2022)
  • Tổ chức nghiên cứu lớn nhất New Zealand
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Thứ 9 toàn cầu trong BHX Đại học có Tầm ảnh hưởng THE 2021

Tư vấn du học