Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

55 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Massey University

newzealand

3955

40

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Bachelor of Accountancy

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Accountancy)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Business Analytics)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2024

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Finance)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Financial Planning and Advice)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Global Communication)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2024

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Human Resource Management and Employment Relations)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2024

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (International Business)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2024

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Management)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2024

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Marketing)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Communication (Communication Management)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Communication (Digital Marketing)

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2023

NZ$32,260.00 (460,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Massey University

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn

Tư vấn du học