Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

13 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại LaSalle College Montréal

canada

786

9

AEC in Artificial Intelligence and Machine Learning

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1800 giờ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC in Cisco Network Management

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 345 giờ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC in Game and Level Design

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1350 giờ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC in Information Technology Programmer-Analyst

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1650 giờ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC in Mobile and Web Application Development for Mobile Devices in Information Technology

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 900 giờ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC in Network Management (Cisco and Microsoft)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1290 giờ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC in Social Media Strategy

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 900 giờ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

AEC in Specialization in Business Intelligence

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 795 giờ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

ASP in Market-Fresh Cooking

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 525 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

DEC in Computer Science Technology - Network and Security Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2670 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

DEC in Computer Science Technology - Programming

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2670 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

DEC in Computer Science Technology - Video Game Programming

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2670 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường LaSalle College Montréal

LaSalle College Montréal là lựa chọn tốt nhất cho sinh viên quốc tế sáng tạo và có tinh thần khởi nghiệp, giúp các em trở thành công dân toàn cầu

  • LaSalle có tới 40% là sinh viên quốc tế
  • Chương trình học đáp ứng nhu cầu của thị trường
  • Thành viên của mạng lưới giáo dục LCI danh giá
  • Montréal – thành phố sôi động, sáng tạo và an toàn

Tư vấn du học