Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Langara College

canada

1319

17

Associate of Science (General)

18 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Bioinformatics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Internet and Web Technology

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Citation in Access Langara

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Citation in Full Stack Web Development

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in 3D Animation for Game, Film & Visual Effects

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$25,200.00 (420,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Bioinformatics

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Computer Studies

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Library & Information Technology

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Post-Degree Diploma in Data Analytics

38 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$27,140.00 (452,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Post-Degree Diploma in Web and Mobile App Design and Development

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2023

CAD$31,500.00 (525,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Langara College

Đặt tại Vancouver, Canada, mỗi năm Langara College cung cấp các chương trình đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo thường xuyên tới hơn 23.000 sinh viên.

  • Tọa lạc một trong những đô thị đẹp nhất thế giới
  • Môi trường và cộng đồng học xá đa văn hóa
  • Sĩ số lớp học nhỏ với chất lượng giáo dục cao
  • Hàng trăm khóa học để lựa chọn cho sự nghiệp hay học thuật

Tư vấn du học