Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

57 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại The University of Western Australia (UWA)

australia

7320

53

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Bachelor of Agribusiness and Master of Agricultural Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024

A$42,100.00 (701,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts - Communication and Media Studies

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$34,200.00 (570,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts - Criminology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$35,900.00 (598,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts - Human Geography and Planning

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$34,200.00 (570,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts - Linguistics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$35,900.00 (598,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts - Political Science and International Relations

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$35,900.00 (598,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce - Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$42,900.00 (715,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Economics - Professional Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$40,488.00 (674,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Economics and Master of Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$41,200.00 (686,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Environmental Science - Environmental Science and Management (Extended Major)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$41,504.00 (691,733,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Human Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$41,504.00 (691,733,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Human Sciences and Master of Bioinformatics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024

A$42,129.00 (702,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Western Australia (UWA)

Sinh viên có thể nổi bật với bằng cấp nổi tiếng toàn cầu từ trường đại học top 100 thế giới.

  • Top 100 đại học thế giới - QS World University Rankings 2023
  • 5 sao về chất lượng giảng dạy (Good Universities Guide 2021)
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • Có 9 ngành lọt vào top 50 thế giới (QS 2022)

Tư vấn du học