Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

17 khóa học Y tế và sức khỏe bậc cao học tại The Australian National University

australia

3749

44

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Doctor of Medicine and Surgery

21 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$87,590.00 (1,459,833,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Medical School

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$54,880.00 (914,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Research School of Population Health

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$52,100.00 (868,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Culture, Health and Medicine

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$48,005.00 (800,083,333 đ)một năm

Học bổng
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Trực tuyến

Master of Philosophy in Applied Epidemiology

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Philosophy, ANU Medical School

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$54,880.00 (914,666,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Philosophy, Research School of Population Health

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Clinical Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$52,100.00 (868,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in John Curtin School of Medical Research

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$54,880.00 (914,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$52,100.00 (868,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Clinical Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$52,100.00 (868,333,333 đ)một năm

Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Culture Health and Medicine (Advanced)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$48,005.00 (800,083,333 đ)một năm

Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The Australian National University

Các sinh viên đa dạng và tài năng học tập trong các lớp học nhỏ với các học giả hàng đầu thế giới tại Australian National University (ANU) ở Canberra.

  • Trường đại học #1 tại Úc (QS World University Rankings 2023)
  • Trường đại học #30 thế giới (QS World University Rankings)
  • Số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất ở Úc

Tư vấn du học