Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

55 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản bậc cao học tại The Australian National University

australia

3749

44

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Doctor of Philosophy in Fenner School of Environment and Society

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Research School of Astronomy and Astrophysics

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Research School of Biology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Research School of Earth Sciences

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Certificate of Disaster Risk Science and Sustainability

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 24 UNITS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$24,665.00 (411,083,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Certificate of Environmental and Resource Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 24 UNITS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$23,340.00 (389,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Certificate of Environmental Management

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 24 UNITS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$24,401.00 (406,683,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Earth Sciences (Advanced)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Energy Change

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Energy Change (Advanced)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Environment

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Environment (Advanced)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$49,330.00 (822,166,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The Australian National University

Các sinh viên đa dạng và tài năng học tập trong các lớp học nhỏ với các học giả hàng đầu thế giới tại Australian National University (ANU) ở Canberra.

  • Trường đại học #1 tại Úc (QS World University Rankings 2023)
  • Trường đại học #30 thế giới (QS World University Rankings)
  • Số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất ở Úc

Tư vấn du học