2 khóa học Khoa Học Ứng Dụng tại RMIT University in Hong Kong

australia

98

Bachelor of Applied Science (Aviation)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

HK$70,400.00 (219,314,642 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Applied Science (Construction Management) (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

HK$88,100.00 (274,454,829 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học