Nội dung bạn sẽ được học

Athletic trainers guide athletes through their training programs and help them recover from injury.

Becoming an athletic trainer requires more than just experience with training and exercise. Maryville University can prepare you for graduate studies in post-graduate healthcare programs, including athletic training programs. If you’re considering athletic training jobs, you will be interested in Maryville’s program in Athletic Training and its pre-graduate track.

Khoa bạn sẽ vào học

College of Arts and Sciences

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (128 giờ tín chỉ)

Học phí
US$26,070.00 (604,876,140 đ) một năm

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

24 Tháng Tám 2020

Địa điểm

College of Arts and Sciences

650 Maryville University Drive,

ST LOUIS,

Missouri,

63141, United States

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

Students must have bachelor’s degree for master’s level programs; TOEFL IBT 79 or higher (no sub scores lower than 18). Test date must be within two years of application; IELTS Score of 6.0 or higher (no sub scores lower than 5.5). Test date must be within two years of application; PTE Academic Score of 54 or higher. Test date must be within two years of application; DET Score of 105 or higher. Test date must be within one year of application.

Dành cho sinh viên quốc tế

Maryville requires that international students score a 61 or higher on the TOEFL or a 6.0 or higher on the IELTS exam before beginning full-time undergraduate academic work.

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Maryville là một tổ chức có uy tín cao, giảng dạy hơn 90 chương trình cấp bằng cho một cộng đồng sinh viên đa dạng.

  • Một trong các trường đại học hàng đầu ở Mỹ.
  • Tự hào về hoạt động giảng dạy xuất sắc và sáng tạo.
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 97%.
  • Cộng đồng đa dạng với hơn 9.000 sinh viên.