COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

An INTO OSU Graduate Pathway program in Electrical and Computer Engineering will prepare you to enter your next term of a master’s degree program at Oregon State University.

Upon successful completion of the Pathway program and meeting university requirements for graduate admission, you may enter your next term of graduate study at Oregon State University. This transition from an INTO OSU program to a university degree program is called progression.

Course features

  • Develop your knowledge and skills through active learning in your chosen subject area.
  • Guaranteed university placement for all successful students.
  • Adapt to studying in the US with a strong focus on study and research skills.
  • Improve your English level and develop the vocabulary for your chosen degree subject.
  • Graduate from your master’s program in the same amount of time as domestic students

This course leads to the following degrees:

  • Electrical and Computer Engineering-M.E.

Khoa bạn sẽ vào học

INTO Oregon State University

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (3 kỳ)

Học phí
USD $31,350 for the entire course

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

16 Tháng Chín 2020

Địa điểm

INTO Oregon State University

1500 SW Jefferson Way,

CORVALLIS,

Oregon,

97331, United States

Toàn thời gian (2 kỳ)

Học phí
USD $24,040 for the entire course

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Địa điểm

INTO Oregon State University

1500 SW Jefferson Way,

CORVALLIS,

Oregon,

97331, United States

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

Age: 16 years and above, 1 Term: 3.0 GPA, No GRE Required, Undergraduate degree in a relevant discipline. 2 ,3 Terms: 2.5 GPA, Undergraduate degree in a relevant discipline. Term 2: TOEFL 80 (16 sub scores), IELTS 6.5 (5.5 sub scores), PTEA 53, IELA 176 (162 sub scores), Duolingo 110 or Completion of AE Level 6 with C+ or higher (or Pass grades). Term 3: TOEFL 70, IELTS 6.0, Academic English Level 5 with C or higher (or Pass grades), Password 7, IELA 169, or Duolingo 95.

Dành cho sinh viên quốc tế

Age: 16 years old and above

2-Term

Academic requirements:

2.5 GPA, Undergraduate degree in a relevant discipline. Additional Entry Requirements: 2.0 GPA in 1 year of Calculus. 2.0 GPA in 1 year of Physics. Complete 3 out of 6 courses below with a 2.5 GPA average: AC/DC Circuits/Circuits Analysis; Signals and Systems; Electricity and Magnetism; Power (taken in 3rd or 4th year of UG study).

English language requirements:

TOEFL 80 (16 subscores), IELTS 6.5 (5.5 subscores), PTEA 53, IELA 176 (162 subscores), Duolingo 110 or Completion of AE Level 6 with C+ or higher (or Pass grades).

3-Term

Academic requirements:

2.5 GPA, Undergraduate degree in a relevant discipline. Additional Entry Requirements: 2.0 GPA in 1 year of Calculus, 2.0 GPA in 1 year of Physics

English language requirements:

TOEFL 70, IELTS 6.0, Password 7, PTEA 48, IELA 169, Duolingo 95 or Completion of Academic English Level 5 with C or higher (or Pass grades).

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Oregon State University là ngôi trường cung cấp một trong những chương trình dự bị lâu đời và hoàn chỉnh nhất nước Mỹ.

  • Top 250 đại học toàn cầu (CWUR 2019)
  • Xếp thứ 41 đại học nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ
  • Sinh viên đến từ 112 quốc gia
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên thành tích cao