COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

An INTO Hofstra Graduate Pathway program in Business Analytics will prepare you to enter your next semester of a master’s degree program at Hofstra University. This Pathway program leads to a Master of Science in Business Analytics at Hofstra University.

Upon successful completion of the Pathway program and meeting university requirements for graduate admission, you may enter your next semester of graduate study at Hofstra University. This transition from an INTO Hofstra program to a university degree program is called progression.

Course features

  • Develop your knowledge and skills through active learning in your chosen subject area.
  • Guaranteed university placement for all successful students.
  • Adapt to studying in the US with a strong focus on study and research skills.
  • Improve your English level and develop the vocabulary for your chosen degree subject.
  • Students have the opportunity to apply their knowledge and skills through internships after completing course work.

Khoa bạn sẽ vào học

INTO Hofstra University

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (1 - 2 SEMESTERS)

Học phí
USD $21,030 (1-Semester Pathway) and USD $36,500 (2-Semester Pathway)

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

31 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Địa điểm

INTO Hofstra University

HEMPSTEAD,

New York,

11549, United States

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

Applicants must have Bachelor’s degree or equivalent with minimum GPA of 2.5; English language requirements from: IELTS 5.5, TOEFL 65, Duolingo 95, IELA 169, Password 6, or Completion of AE Level 4.

Dành cho sinh viên quốc tế

Minimum GPA of 2.5. Bachelor’s degree or equivalent is required.

1-Semester Pathway

IELTS 6.5, TOEFL 79, Duolingo 120, IELA 176, or Password 8.

2-Semester Pathway

IELTS 5.5, TOEFL 65, Duolingo 95, IELA 169, Password 6, or Completion of AE Level 4.

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tích lũy tín chỉ cho chương trình cấp bằng, phát triển kỹ năng tiếng Anh và học thuật, sau đó học lên một chương trình cấp bằng uy tín.

  • Trụ sở tại Long Island, cách thành phố New York 40 km
  • Top 25% các trường đại học tại Mỹ
  • Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 13:1
  • Trường duy nhất có 3 đợt tranh luận Tổng thống Mỹ liên tiếp