COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

Anthropology is the study of modern humans, their ancestors, and closest relatives (non-human primates). Biological anthropologists study the evolution of humans and other primates and modern human populations. Archaeologists trace the evolution of culture over the past three million years, analyzing ancient environments and modern material culture. Linguistic anthropologists are interested in the relationships between language, culture, society, and the individual. Cultural anthropologists look at relations between culture and the environment, family and society, gender, urbanization, and politics and history. After completing introductory course work, students may continue to study all four areas or focus on a sub-discipline.

Careers

The skills you learn in anthropology will prepare you for a variety of occupations.

Museum curator

Archaeologist

International and community developer

Health professions

Business

Government service

Khoa bạn sẽ vào học

College of Social and Behavioral Sciences

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
US$36,600.00 (844,343,700 đ) một năm
Hạn nộp đơn

Dự kiến May, November 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

Địa điểm

University of Arizona

1200 E University Blvd.,

TUCSON,

Arizona,

85721, United States

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

International students who completed high school outside the U.S. Minimum Overall Grade Required: 7 or B equivalent. English Language Requirements: TOEFL iBT – 70; IELTS – 6.0; Pearson Test of English (PTE) Academic – 53; IB (English A – Higher Level) - 5 or higher;Cambridge English Scale (C1 Advanced, C2 Proficiency) 169;Cambridge GCSE, O Level or higher (English) C or higher.

Dành cho sinh viên quốc tế

Students must have high school equivalent to USA and entry requirements vary from country to country. International applicants whose primary language is not English, or who attended school in a non-English speaking country, regardless of citizenship, must prove English proficiency. English proficiency may be proven by one or more of the following:

TOEFL iBT - 70

IELTS - 6.0

Pearson Test of English (PTE) Academic - 53

IB (English A – Higher Level) - 5 or higher

Cambridge English Scale (C1 Advanced, C2 Proficiency) - 169

Cambridge GCSE, O Level or higher (English) - C or higher

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH