Nội dung bạn sẽ được học

This is a sample guide with requirements for transfer to Western Michigan University. A plan also exists for GVSU. Consult with a counselor or advisor for specific program information. Currently enrolled students can utilize the “What-If” tool in Degree Works to compare programs.

Physician assistants (PAs) are licensed medical professionals who diagnose and treat illness and disease, develop and manage treatment plans, prescribe medications, and often serve as a patient’s principal healthcare provider. They work in physician offices, hospitals, and clinics.

Transfer Notes: This degree program transfers to a bachelor’s degree in health services or health sciences. All physician assistant programs have competitive admission requirements, such as grade point average, grades in specific prerequisite courses, letters of recommendation, and volunteer experience.

Khoa bạn sẽ vào học

Department of Health Careers

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (: 62)

Học phí
USD $287 per contact hour

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

Địa điểm

Department of Health Careers

Texas Township Campus 6767 West O Avenue,

KALAMAZOO,

Michigan,

49003, United States

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

Students must provide an original and official secondary school and/or college transcripts or diplomas with English translations. Other English Language Requirements: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 500 (paper test), 173 (computer-based test); Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) score of 72 or better United States post-secondary English composition course with a grade of “C” or better; A diploma from a secondary school program in which the language of instruction was English.

Dành cho sinh viên quốc tế

Students must have a diploma from a secondary school program in which the language of instruction was English.

English language requirements

  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 500 (paper test), 173 (computer-based test), 61 (Internet-based) or better
  • International English Language Testing System (IELTS) score of 6.0 or better
  • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) score of 72 or better
  • United States post secondary English composition course with a grade of “C” or better
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên có thể tích lũy tín chỉ để chuyển đổi toàn bộ sang một chương trình cao đẳng hoặc đại học hệ 4 năm với một khoản phí tiêu chuẩn.

  • Bằng cấp liên thông, chương trình đào tạo nghề/chuyên môn...
  • Cơ hội chuyển tiếp đến các trường đại học chất lượng cao ở Mỹ
  • Cơ sở tại Michigan khang trang, an toàn và thân thiện
  • Chi phí thấp hơn các chương trình đào tạo 4 năm truyền thống